Free registration

Partner
Statutory representative
Contact person Complete with statutory representative´s data.
Invoicing Complete with statutory representative´s data.
Account

Your credit account will be created when you click on the button "Next" and afterwards confirm the registration. You can order the necessary amount of credits from your account. The credit will be assigned to you after paying the pro forma invoice. Submission of auctions is limited up to the level of your credit.

V prípade, ak chcete aukcie vystavovať bez obmedzenia s tým, že Vám bude zasielaná faktúra za ich realizáciu vždy na konci kalendárneho mesiaca, musíte vlastniť elektronický podpis a uzatvoriť s nami zmluvu o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia. Bližšie informácie a návrh zmluvy si vyžiadajte na support@aukciaas.sk alebo na tel. č. 02/ 546 416 01.

All invoices concerning the electronic auctions will be sent to you automatically to the email address entered at registration.

Verification